الصفحة الرئيسية

فيديو جديد

 

Da,yarta hanaqaadka ah

Tafsiirka Thariyaad 7 30

Tafsiirka Qur'aanka Qaaf 36 Althaariyaad 6

Tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah Suuratu Qaaf aayada 16-35

Tafsiirka Qur'aanka Al xujuraad 5 11

dadku waa dhawr qaybood Soonka

Tafsiirka Qur'aanka Qaaf Aayada 1- 15

salaada kuraasta

Tafsiirka Qur'aanka Fatxi 29 xujuraad 4

tafsiir xujuraad 12- 18

Qofka Sakada Diida Waxa u Danbeyn Cadaab

Sharaxa Alfiyatu ibnu maalik ee Ibnu Caqiil Casharka 9aad